ស្ត្រីជួយស្ត្រី

ទិវាអន្តរជាតិនារី ២០១៦

ចូលទាំងអស់គ្នាដើម្បីអបអរសាទរទិវាអន្តរជាតិនារី​ នាថ្ងៃទី ៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦​នៅ ឃីងរ៉ូតអង្គរ។


អំពីយើង

មជ្ឈមណ្ឌល​ធនធាន​ស្ត្រី​ដំណើរ​ការ​ដោយ ​ស្ត្រី​​កម្ពុជា​ដើម្បី​ស្ត្រី​កម្ពុជា​។ យើង​អាច​ផ្តល់​ជូន​លោក​អ្នក​នូវ​ការ​គាំទ្រ ​ខាង​ផ្លូវ​ចិត្ត​ ព័ត៌មាន​​សេវាកម្ម​បង្អែក និង​សិក្ខា​សាលា​អប់រំ​ក្រៅ​ផ្លូវការ​ដោយ​មិន​គិត​ថ្លៃ។

អានបន្ថែម

កម្មវិធី

លោកអ្នក​អាច​មក​កាន់​ ការិយា​ល័យ​របស់​យើង​បាន​ ក្នុង​កំឡុង​ម៉ោង​ធ្វើ​ការ​ដើម្បី​ពិភាក្សា​ជា​មួយ​ទីប្រឹក្សា​របស់​យើង​។ យើង​ក៏​ផ្តល់​នូវ​ការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​ការ​អប់រំ​​សកម្មភាព​ក្នុង​សហគមន៍​

អានបន្ថែម

អត្ថបទយើង

ស្វែង​រក​អត្ថបទ​ថ្មីៗ​ គួរ​អោយ​ចាប់​អារម្មណ៍​ចេញ​ពី​ក្រុមការងារ និង​អ្នក​ចូលរួម​របស់​យើង ព្រម​ទាំង​អត្ថបទ ​ដែល​និយាយ​អំពី​សកម្មភាព ​ផ្សេងៗ​របស់​យើង ការងារ​ស្ម័គ្រចិត្ត​ និង​​ ស្ត្រី​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។

អានបន្ថែមដៃគូក្នុងស្រុករបស់យើង

ដៃគូអន្តជាតិរបស់យើង