ទិវាអន្តរជាតិនារី ២០១៦


ទិវាអន្តរជាតិនារី ២០១៦

ចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីរួមគ្នាលើកកម្ពស់ស្នាដៃស្ត្រី និង ភាពស្មើគ្នារបស់ស្ត្រី ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា!

កាលបរិច្ឆេទ: ថ្ងៃទី​៨​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០១៦

ពេលវេលា: ម៉ោង ៤ រសៀល ដល់ ម៉ោង ៨ យប់

ទីកន្លែងៈ ឃីងរ៉ូតអង្គរ

តម្លៃ: ឥតគិតថ្លៃ

ចូលរួមក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ឋ សេរីភាពស្ត្រី​ និងសមភាពយេនឌ័រក្នុងសង្គម

ដើម្បីបង្កើនសកម្មភាពដល់សាធារណជន ក្នុងឱកាសទិវាអន្តរជាតិនារី​​ ០៨ មីនា ឆ្នាំ២០១៦

ដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងសាធារណជន អង្គភាព ស្ថាប័នរដ្ឋ​​ ភាពជាដៃគូ​ល្អ​ និង ផ្សព្វផ្សាយសិទ្ឋ សេរីភាពស្ត្រី​

ដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៏​ និង សកម្មភាពរបស់អង្គការ មជ្ឈមណ្ឌលធនធានស្រ្តី( WRC)

 

របៀបវារៈ នៃកម្មវិធី

WRC IWD 8 March 2016_Khmer