ទំនាក់ទំនង

បើសិនជាអ្នកត្រូវការជួបជាមួយទីប្រឹក្សាយើងខ្ញុំ ឬចង់ចូលរួមសិក្ខាសាលា
សូមជួយបំពេញទំរង់បែបបទខាងក្រោម:

នាម *

គោត្តនាម *

អុីម៉ែល *

កម្មរិធីចាប់អារម្មណ៍ *

មតិយោបល់

អាស័យដ្ឋាន:
ភូមិត្រពាំងសេះ
សង្កាត់គោកចក
ខេត្តសៀមរាប, ប្រទេសកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទលេខ: +855 (0)92 373 693
អុីម៉ែល: info@wrccambodia.org

ម៉ោងធ្វើការ:
ថ្ងៃចន្ទ័ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ
ម៉ោង ៨:០០ព្រឹក ដល់ម៉ោង ១២:០០ថ្ងៃត្រង់
ម៉ោង២:០០រសៀល ដល់ម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
* ឈប់សំរាកនៅថ្ងៃបុណ្យជាតិ

បងប្អូនស្រ្តីអាចមកកាន់កន្លែងធ្វើការរបស់យើងខ្ញុំរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ។

ចំពោះភ្ញៀវសូមទូរស័ព្ទមកកាន់យើងខ្ញុំដើម្បីណាត់ជួបជាមុនបាន