ធនធាន

 

ច្រើនជាងនេះទៅទៀតសេវាកម្មពិភាក្សា និងប្រឹក្សាយោបល់យើងខ្ញុំក៏បាន ស្នើរសុំ ចំនូនមនុស្សបន្ថែម ដែលជាស្រ្តីកម្ពុជារស់នៅក្នុងតំបន់។

បណ្ណាល័យយើងខ្ញុំ
នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលយើងខ្ញុំ មានពោពេញទៅដោយប្រលោមលោកខ្មែរនិងអង់គ្លេស សៀវភៅសំរាប់កុមារនិងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្រ្តជាច្រើន។ យើងមានកុំព្យូរដែលស្រ្តីរស់នៅក្នុងតំបន់ អាចប្រើប្រាស់បាននិងកន្លែងកំសាន្តសំរាប់កូនៗ ពួកគេដោយមិនគិតថ្លៃ។

ម៉ោងធ្វើការ:
ថ្ងៃចន្ទ័ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ
ម៉ោង ៨:០០ព្រឹក ដល់ម៉ោង ១២:០០ថ្ងៃត្រង់ និង ម៉ោង២:០០រសៀល ដល់ម៉ោង ៥:០០ល្ងាច
* ឈប់សំរាកនៅថ្ងៃបុណ្យជាតិ