ត្រឡប់


បញ្ហាប្រឈមមុខរបស់ស្រ្តីនៅកម្ពុជា

បញ្ហាប្រឈមមុខរបស់ស្រ្តីនៅកម្ពុជា

ស្ត្រីភាគច្រើន នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គឺជាជនងាយរងគ្រោះ។ ពួកគេមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើន នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេដូចជា ការមិនសូវមានឱកាសក្នុងការចូលរួមក្នុងវិស័យរអប់រំ និងចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម។ មិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេថែមទាំងមានការទទួលខុសត្រូវជាច្រើនក្នុងបន្ទុកថែមទៀត។ នេះជាបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួន និងការទទួលខុសត្រូវដែលស្ត្រីបានប្រឈមមុខនៅចំពោះមុខ៖ ទំនៀមទំលាប់របស់ប្រជាជនកម្ពុជា ទំនៀមទំលាប់របស់ប្រជាជននិយាយថាស្ត្រីត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការមើលថែទាំផ្ទះដូចជា ចម្អិនអាហារ ថែទាំក្មេងៗ។ គ្រួសារជាច្រើនអនុវត្តតាមវិធីនេះ ដូច្នេះការរៀនសូត្រសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតរបស់នាងគឺគ្រាន់តែក្លាយជាស្ត្រីមេផ្ទះម្នាក់ ចំអិនអាហារសម្រាប់ប្ដីរបស់នាង ហើយមើលថែទាំកូនតែប៉ុណ្ណោះ។ ប្រជាជនមួយចំនួនមានជំនឿថា ចំណេះដឹងដែលកូនស្រីបានរៀនពីសាលាគឺគ្មានប្រយោជន៍ នេះក៏ជាមូលហេតុដែលគ្រួសារភាគច្រើនបង្រៀនកូនស្រីរបស់ពួកគាត់ក្នុងការធ្វើការងារផ្ទះច្រើនជាងដូចជាចម្អិនអាហារ ការរៀបចំទុកដាក់ និងការសម្អាតផ្ទះជាដើម ហើយពួកគាត់មិនបានព្យាយាមបញ្ជូនកូនស្រីៗទៅសាលារៀន។ នេះគឺនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយសម្រាប់ក្មេងស្រីជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ មិនហ៊ានរកសេវាជំនួយ វាជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែរសម្រាប់ស្ត្រីក្នុងការចែករំលែកនូវរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេ និងការព្រួយបារម្ភនានារបស់ពួកគេដើម្បីប្រាប់ដល់នរណាម្នាក់ដែលពួកគេអាចជឿទុកចិត្តបាន នរណាដែលអាចរក្សាការសម្ងាត់បាន ដែលអាចអោយគាត់គិតថាអាចនិយាយចេញមកដើម្បីឲ្យបានធូរស្រាល និងអាចជួយឲ្យមានដំណោះស្រាយល្អប្រសើរជាងមុន។ ប្រពៃណីកម្ពុជាបានបង្រៀនស្រ្តីអោយមានការអត់ធ្មត់ច្រើន ដូច្នេះការយល់ឃើញទាំងអស់នោះបែរក្លាយជារនាំងមិនអនុញ្ញាតឱ្យស្ត្រីមានសំឡេងមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ ឬនៅក្នុងសង្គមឡើយ។ ឥណទានសម្រាប់ការងាររបស់ស្ត្រី មនុស្សភាគច្រើននៅតែមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាស្ត្រីមិនមានភាពឆ្លាតដូចបុរស ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានេះគឺដោយសារតែនាងមិនត្រូវបានគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យដូចជាបុរស និងមិនមានសម្លេងក្នុងការបដិសេធចំពោះការយល់ឃើញខុសនេះ។ សព្វថ្ងៃនេះមានស្ត្រីជាច្រើនមានការងារធ្វើនៅក្រៅផ្ទះច្រើន ក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានការរំពឹងទុកពីប្តីរបស់នាងថានាងមានតួនាទីដើរផ្សារទិញម្ហូប ចម្អិនអាហារ ការរៀបចំសំអាត និងថែទាំកូនៗជាដើម។ អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនៅតែជាបញ្ហាដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ បទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំធ្វើការជាមួយអតិថិជនបានឃើញថា មិនមានស្ត្រីច្រើនទេដែលរាយការណ៍ ឬស្វែងរកសេវាគាំទ្រពួកគេនោះទេ។ យើងអាចស្រមៃថាបើនាងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលមិនមានសុវត្ថិភាពបែបនេះក្នុងរយៈពេលដ៏យូរមួយ, បន្ទាប់មកនាងនឹងត្រូវរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងតាមបទពិសោធជីវិតដែលការឆ្លងកាត់។ នាងអាចក្លាយជាមនុស្សដែលមិនមានសុខភាពល្អទាំងផ្លូវកាយ រួមទាំងផ្លូវចិត្ត ដូច្នេះជាលទ្ធផលមួយដែលនាងនឹងមិនអាចថែរក្សាខ្លួនឯងបាន មិនអាចចូលរួមសកម្មភាពនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ និងសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺមិនអាចថែរក្សាកូនៗបានល្អទេ។ ការជួញដូរ និងការធ្វើពេស្យាកម្ម តាមរយៈបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលធ្វើការជាមួយនឹងស្ត្រីនៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធានស្រ្តីអស់រយៈពេល 5 ឆ្នាំកន្លងមកនេះខ្ញុំបានរកឃើញថាស្ត្រីនិងក្មេងស្រីជាច្រើនមិនចេះអក្សរ។ ខ្ញុំជឿថានេះគឺដោយសារតែការខ្វះឱកាសដើម្បីទទួលការអប់រំ និងដោយសារជំនឿថាពួកគេមិនអាចត្រូវបានចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម។ ជាលទ្ធផលមនុស្សជាច្រើនបានទាញយកផលប្រយោជន៍ពីភាពងាយរងគ្រោះរបស់ពួកនាង។ ប្រសិនបើមានមនុស្សកាន់តែច្រើនបានគិត និងដឹងថាស្ត្រីគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងសហគមន៍ គ្រួសារ និងសង្គម បន្ទាប់មកពួកគេនឹងអាចក្រោកឈរឡើងជាមួយនឹងទំនុកចិត្តដើម្បីចែករំលែកសម្លេងរបស់នៅក្នុងពួកគេក្នុងផ្ទះ និងបានចេញក្រៅផ្ទះហើយនាំយកនូវសមិទ្ធិផលជាច្រើនដើម្បីអភិវឌ្ឍសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគេ ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារ និងសង្គមជាតិ។ នៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធានស្ត្រី យើងជឿជាក់ថាការផ្ដល់ការអប់រំ និងការផ្តល់សុវត្ថិភាពជុំវិញស្ត្រីនិងក្មេងស្រីឲ្យគឺជាការអភិវឌ្ឍដ៏ធំបំផុតសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាយើង។ ការអប់រំ និងសន្តិសុខជាការផ្ដល់ព័ត៌មាន...